Cặp Kim Long KL019

395,000 đ

Chất liệu: Vải dù 1680 ép EVA/PVC
Màu sắc: Đen

Kích thước: 40 x 16 x 30 cm

Khối lượng: 1.0 kg

Cặp Kim Long KL019

395,000 đ